Maak het verschil in de buurt
Meld u aan als reanimatie / AED gecertificeerde vrijwilliger

Wat doen wij?

onze nieuwe flyer en mini poster, bij ons te bestellen


Bij een mogelijke circulatie stilstand krijgen onze reanimatie/AED gecertificeerde vrijwilligers een bericht van de meldkamer RAVU 112 om naar het opgegeven adres te gaan om hulp te verlenen. Ook wordt er gelijktijdig een groep gealarmeerd om een AED op te halen en hiermee naar het opgegeven adres te gaan. Belangrijk is de NIEUWE hartslag APP te installeren op Uw telefoon 

Onze vrijwilligers verlenen levensreddende hulp totdat het ambulancepersoneel, de politie of de brandweer het van hen over neemt. Ook kunnen zij hulp bieden door de ambulance op te vangen en de familie bij te staan in deze heftige periode. Er is een 24/7, 365 dagen per jaar dekking gerealiseerd voor een Hartveilig Driebergen. De 40 AED’s zijn verdeeld over ons dorp in werkcirkels met de AED als middelpunt en een straal van 500 meter. Als U AED heeft kunt U deze aanmelden op ons mailadres hartveiligdriebergen@gmail.com.

De 48 AED’s in Driebergen zijn geplaatst in  buitenkasten die wel of niet gesloten zijn. Er staan inmiddels ruim 100 gecertificeerde vrijwilligers geregistreerd. Dat is een mooi begin maar er zijn méér vrijwilligers nodig! Veel zorgverzekeringen vergoeden de opleiding van de kosten voor de basiscursus bedragen 37,50 euro (1 avond 3 uur), de herhalingscursus kost 27,50 euro (1 avond, 2 uur) slecht bij kas? HartveiligDriebergen kan de kosten vergoeden, tenzij Uw zorgverzekering dit doet (bij aanvullend verzekerd). Voor de cursussen zie de site: www.zuidoostutrecht.reanimatieonderwijs.nl

bestuur Stichting HartveiligDriebergen:

Richard Postma-voorzitter 0637445311

Marco Coenraats-secretaris 0617996292

Fons van Leeuwen -penningmeester 0653158038