Maak het verschil in de buurt
Meld u aan als reanimatie / AED gecertificeerde vrijwilliger

Sponsoring

Omdat wij afhankelijk zijn van sponsoren en vrijwilligers, is iedere vorm van sponsoring welkom. Wilt U ons steunen, download dan het sponsorformulier van onze website  of neem contact op via: hartveiligdriebergen@gmail.com of 06-37445311. Sinds 1 juni 2016 zijn we officieel aangesloten bij Hartslag Nu en worden onze vrijwilligers gealarmeerd via de meldkamer van de RAVU in geval van een reanimatie in ons dorp.

Richard Postma, onze coördinator, heeft veel energie gestopt in de onderhandelingen met onder andere AED eigenaren binnen onze gemeente. Een superscore van 40 AED’s zijn inmiddels beschikbaar voor het project, waardoor we voor het hele dorp een 24/7 dekking hebben kunnen realiseren.

Voorzieningen zijn getroffen om de AED’s veilig buiten te kunnen hangen. Kosten hiervoor worden geheel of gedeeltelijk door sponsors gedragen. Daar waar we de kosten niet hebben kunnen dekken via sponsors heeft hartveiligdriebergen uit de ter beschikking gestelde sponsorgelden bijgedragen.

We zijn sponsoren en donateurs heel dankbaar voor hun bijdrage aan een Hartveilig Driebergen! We zijn immers een vrijwilligersorganisatie zonder inkomsten en dus volledig afhankelijk van donaties. Bijdragen zijn meer dan welkom!

Om hulp te blijven garanderen moeten alle materialen regelmatig gecontroleerd, vervangen en aangevuld worden. Ook moeten de vrijwilligers van Hartveiligdriebergen eens per 2 jaar herhalingslessen krijgen. Voor deze zaken blijven we afhankelijk Uw financiële steun.